LÄROPLAN

Här på sidan 24-27 kan ni läsa om hur fritidshemmets uppdrag ser ut.

Läroplan